Jessalin Really Satisfies. - Savour The Flavour Of Jessalin.

Ett redskap som skapar bättre säkerhet

Nu som man kom hem från jobbet så var det en sak som låg på golvet framför dörren och det var en kallelse att sotaren skulle få kontrollera vår spis om den var säker eller inte men man fick boka tiden själv denna månaden. Det jag gjorde då var att ringa till honom och bad om hjälp att kontrollera om den var säker och det gjorde han med hjälp sotarverktyg som han hade med sig och det visade sig vara bra skick på vår ena spis men den andra som vi inte hade använt oss av var så förstörd att vi skulle behöva byta ut den eller reparera den och det gjorde att vi tog lån och lagade den och tack vare att sotaren kollade efter reparationen så fick vi ett hus med alla godkända spisar i huset.